Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dram

28 Mart 2024

     Sahneye uyarlanan eser; kimi zaman güldürücü yönleri olmakla birlikte genellikle acıklı ve üzüntülü olayları içeren sahne eseri; acıklı olay. Fransızca drame (dram: ‘sahne eseri; acıklı olay’) sözcüğünden. Eski Yunanca drȃma (=olay, eylem; tiyatro oyunu) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dildeki dráō (=hareket etmek, gerçekleştirmek, yapmak, uygulamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Yunancada fiilden eylem adı türeten -ma son ekiyle türetilmiştir.