Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Drenaj

3 Aralık 2022

     Toprak altında biriken veya birikecek olan suyun boru vb. ile aktarılması. Fransızca drainage (drenaj: ‘bataklık suyunu akıtma’) sözünden. Fransızca drainer (=bataklık suyunu akıtıp kurutmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca drain (dren: ‘akıntıyı önlemek için yaraya konan lastik boru’) ve eylem üreten -age son ekinden türetilmiştir. İngilizce drain (=akmak, akıtmak, kurutmak) sözü de kullanılıyor. İngilizce drainage (dreynic) şekli biliniyor. İtalyanca drenaggio, İspanyolca drenaje, Portekizce drenagem, Romence drenaj, Rusça drenazh, Almanca Dreinage, İsveççe dränering, Norveççe drenering.