Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Drift

13 Nisan 2024

     Viraj içerisinde direksiyonu ters çevirerek ve teker sürtmek veya sürüklemek suretiyle yapılan bir çeşit sürüş tekniği. İngilizce drift (=sürüklemek, sürüklenmek) sözcüğünden. İngilizce drive (=sürmek, yürütmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Orta Çağ Hollandacasındaki drift (=otlak, sürü) ve İskandinavcadaki drift (=kar kayması) sözcükleri Proto-Germence driftiz (=mera, otlak) sözcüğüne dayanıyor. Almanca Trift (=mera, otlak, yaylak) sözcüğü de aynı köktendir. Bu gibi sözcüklerin aynı kökten türetildiği sanılıyor.