Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Duba

3 Aralık 2022

     Yük taşımada kullanılan veya köprü ayağı işlevini gören altı düz deniz aracı. Rumcadan ya da Slav Dillerinden gelmiş olduğu yönündeki görüşlerin doğruluğundan emin değilim. Birçok dilde ponton olarak bilinir. Pont kökü ‘köprü’ ile ilişkilidir. Kimi sözlükler Yunanca dubas ve Lehçe dubás şekillerine yer vermiştir. Farsça du (=iki) ve pa (=ayak) sözcüklerine bağlanması bir yakıştırma olabilir.