Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dudu

25 Ağustos 2019

     Bayanlara hitaben kullanılan bir unvan ve bayan dalarından biri. Unvan olarak, ‘bacı’, ‘teyze’, ‘abla’ karşılıklarında dudu denilmektedir. İsim olarak da birçok yörede karşılaşıl maktadır. Ermeni ihtiyar kadınlarına da dudu diye hitap edilmekteydi. Osmanlıca dudu kuşu, Farsça tuti (papağan) sözcüğünden intikal olmuştur. Çok ve gereksiz konuşan güzel kızlar için dudu dilli deyimi kullanıl maktadır.  

     İran ve İran eksenli dillerde ‘papağan’ karşılığında aynı ya da benzer sözcükler telaffuz edilmektedir. Farsça tuti, Kürtçe tûti, Tacikçe tuti, Urduca tuti ya da tuti quş, Pencapça tota, Özbekçe totiquş, Kazakça ve Türkmence totı, Tatarca totıy koş, Moğolca toti, Ermenice tutag, Kırgızca totukuş, Azerice tutuguşu, Bengalce totapakhi, Malayalam Dilinde tatta sözcükleri papağankarşılığındadır. Bunların, Sumerce dub.dub.bu (=papağan) sözcüğünden kaynaklandığını sanıyorum.