Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Düdük

7 Temmuz 2021

     İçinden hava verilince ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan alet. Ses yansıması sonucu ifade edilen bir sözdür. Ermenice dudug, Kürtçe tutık veya dudık, Azerice düdük. Kaşgarlı’nın sözlüğünde düdük sözü yer almıyor. Düdük sözünü aynı sözlükteki tütek (=emzik) kelimesine bağlayanlar var. Ancak bundan emin değilim. Kaşgarlı’da tütek sözü ‘emzik’ karşılığında kullanılmış, düdük karşılığı belli değil. Düdük sözünün bir ses yansımasına istinaden bir kısım dillerde farklı şekillerle de olsa kullanıldığı kanısındayım. Söz gelimi Rusçada düdüğe dudka deniliyor. Ermeni müziğinin önde gelen bir aygıtıdır duduk. Bu sözdeki dud kökü tut, tot, dod şekilleriyle telaffuz edilmektedir. Kürtçede ‘düdük’ karşılığında firik sözü de biliniyor ki bu sözün Yunanca sfyriḥtra ile ilişkili olması mümkündür. Ermeniceyle olan yakın münasebeti neticesinde Kıpçakçada düdük veya tüdük sözü yerleşmiş. Türkçeye yakın diğer dillerde düdük sözü kullanılmıyor. İngilizce ve Fransızca ‘düdük’ karşılığındaki pipe sözcüğü ses yansıtan pip kök unsuruna dayalıdır. İngilizcede duduk (çoğulu duduks) sözü de kullanılıyor. Sırpça zvižduk (=düdük, ıslık) sözü de dile getiriliyor.