Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Düğüm

15 Ocak 2023

     Bükülebilir şeyleri kendi etrafında dolayıp bağlama; mecazen çözülmesi güç karmaşık durum. Türkçe düğ (=bağlamak) sözcüğünden. Orta Çağ Türkçesinde tüg (=bağlamak) şeklinde biliniyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tügün sözü ‘düğün’ değil ‘düğüm’ karşılığındadır.