Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Düğün

18 Şubat 2022

   

 

     Evlilik nedeniyle yapılan şenlik. Orta Çağ Türkçesindeki tügün (=düğüm) sözünden kaynaklandığına ilişkin savlar belirsizdir. Tügün (=düğüm) sözü Türkçe tüg (=bağlamak, düğümlemek, düğmek) sözcüğünden kaynaklanmıştır. M. Räsänen düğün sözünü doy/toy (=şenlik; kalabalık, topluluk, halk) ve kün/gün sözcüklerine bağlamaktadır. Toy-gün/Doy-gün ifadesinden düğün şekli belirmiş olabilir. Düğün bir tür evlilik akdini bağlama olmakla birlikte tüg (=bağlamak) sözcüğüyle bağlantılı olmasından emin değilim. Kaşgarlı’nın sözlüğünde düğün sözü bulunmamakla birlikte ‘düğün’ karşılığında toy veya tügün sözcükleri de bulunmuyor. Düğün sözü XIV. yüzyıldan bu yana bir kısım eserlerinde görülmektedir. Oysa ‘düğün’ karşılığında Azerice toy veya toy düyün, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence ve Uygurca toy, Tatarca ve Başkırtça tuy söz veya sözcükleri kullanılıyor.  Düğün sözü bir kısım mücavir dillere de intikal etmiştir. Bu bağlamda Yunanca duğúni, Sırpça dudun sözleri ‘düğün’ demektir.