Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dükkân

23 Mayıs 2020

     Perakende satışların yapıldığı yer. Arapça dukkān (=içinde bazı şeylerin satılan yer) sözünden alındığı sanılmaktadır. Arapça dukkān’ın çoğulu dekâkîn (=dükkanlar) olarak bilinir. Arapça dukkân kelimesinin Sumerce dakkan ve Akadca dakkanum sözleriyle ilişkisi belirsizdir. Sumerce da-ga (=oda) ile de bir bağlantıyı somut verilere dayandırmak güçtür. Semitik bir dil olan Svahilicede duka şekliyle dile getiriliyor. Sanskritçe vipani ‘dükkân’ diye biliniyordu. Hintçe dukāna, Farsça dokan, Bengalce dōkāna, Pencapça dukāna, Peştuca ve Sindhice dukan, Tacikçe dukon, Kürtçe dûkan, Urduca dûkān sözleri Türkçeye yakın dillere de intikal etmiştir. Azerice dükân, Uygurca dukan, Türkmence dükāan, Kazakça düken ve Kırgızca dükön, Özbekçe dökàn olarak telaffuz edilmektedir. Bu belirlemeler ışığında dükkân benzeri sözlerin çok önceleri Hint-İran Dillerinde mevcut olduğu görülmektedir. İbranicede ‘dükkân’a hanut deniliyor.  Bu ve benzer örnekleriyle Semitik Dillerde dükkân sözünün yaygın olmadığı anlaşılmaktadır.