Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulda

26 Nisan 2020

     Gölge, siper, kuytu yer, barınılacak veya sığınılacak yer. Sumerce dul (=örtmek, örtünmek, kapamak), Akadca tillu (=höyük, üzeri kapatılan barınak yeri), Arapça tel (=höyük, tepe) şeklinde tarihsel bir değişim süreci gerçekleşmiştir. Kürtçe talde (=gölgelik, kuytu yer) sözü bir olasılıkla Moğolcaya intikal ederek, Moğolcada dulda (=gölge yer) şekliyle yayılım göstermiştir. Anadolu’da dalda şekliyle de telaffuz edilmiştir. Kimi yörelerde ‘saçak’ karşılığında duluk veya dulluk sözü telaffuz edilmektedir. Ayrıca Kürtçede du sözü ‘duman’ karşılığında bilinmektedir. Bir yönüyle dulda yerler, açık ve net görünmeyen gölgeli yerler olduğundan du sözüyle bir münasebet söz konusu olsa bile, dulda sözünü Sumerce dul (=örtmek, örtünmek, kapamak) sözüyle ilişkilendiriyorum.