Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dülger

27 Nisan 2020

     Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse. Farsça drū-ger (=ağaç biçen) kelimesinden dönüşmüştür. Farsça drūden (=biçmek) ve Kürtçe drandın (=dırandın: ‘biçmek, yırtmak, doğramak’) aynı kökten gelmektedir. Farsça drū-kerden (=biçmek) şekliyle de bilinmektedir. Dülger sözündeki -ger son eki Kürtçede ‘yapan, eden’ karşılığındadır. Farsçada da -ger son eki aynı işleve sahiptir. Etimolojik açıdan dar (=ağaç) sözüyle der (=kapı) sözü arasında köken birliği olabilir. Bu yönüyle bakılınca deri-ger (=kapı yapan) sözüyle de dülger arasında bir paralellik olduğu görülecektir. Öte yanda, ‘biçmek, doğramak, yarmak’ karşılığındaki Farsça ve Kürtçe fiillerinin dr köküne dayalı oluşu dikkatimizi çekmektedir. Farsçada ‘marangoz’ karşılığında necar denilmektedir. Dülger, ağaç biçen veya doğrayandır; bir başka ifadeyle ‘doğramacı’dır. Dülger, ağaç işlerini kabaca yaparken, marangoz ise her türlü ahşap işlerini ve imalatını itina ile yapan kimsedir. O nedenle, ‘dülger’i ‘marangoz’ ile özdeş saymamak gereklidir.

   Avestaca dereta veya adereta sözleri ‘biçilmiş, kesilmiş, kesim’ diye biliniyordu. Eski İrani Dillerde drūdan (=biçmek) fiili kullanılıyordu. Kürtçede dirûn veya dirûtin (=biçmek, hasat) sözleri mevcuttur. Farsçada drūden, durūden ve benzeri şekillerde nakledilen sözün aslı drūdan ve daha ötesi Avestadaki dereta sözüdür.