Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Duluk

21 Kasım 2023

     Çene üstü, yanak, yanak içi; şakak; perçem. Orta Çağ Türkçesindeki tulunğ (=kulak altı) sözcüğünden dönüşmüştür. Aynı çağda ve aynı dilde tulun (=kulakla ağız arasındaki kemik) sözü de kullanılmıştır. Kimi yörelerde ‘saç örgüsü, favori’ ya da ‘şakak’ karşılığında da kullanılmaktadır. Rusça ve Ukraynaca volos (=saç) sözcüğüyle etimolojik ilişkisi belirsizdir. ‘Perçem’ karşılığında Kazakçada tulım, Kırgızcada tulum denilmiştir. Kıpçakçada tulun (=şakak) sözcüğü biliniyor.