Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dumlu

24 Ocak 2023

     Soğuk. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tum (=soğuk) sözcüğünden dönüşmüştür. Kıpçakçada tumlu (=soğuk) sözcüğü kullanılmıştır. Dumlupınar yer adında belirgindir.