Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Durali

13 Kasım 2021

     Kızılcahamam ve yakın çevresinde yoğunlaşan erkek adı. Bu yörede türbesi bulunan erenlerden Durali Baba’ya izafetendir. Kıpçakça tura (=doğru; töre, örf, ādet) sözüyle bağlantılı olması mümkündür. Turalı ‘doğru olan, töresi, örfü olan’ karşılığındadır. Durali adının Turalı’dan dönüşmesi olasıdır. Bir görüşe göre, ailede çok çocuk olması nedeniyle son çocuğa Ali adı verilerek durdurulması istenmiştir. Bir başka varsayıma göre ise tor (=toy, genç) sözüne dayanılarak Tor-Ali denilmiş ve Durali’ye dönüşmüştür.