Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dürzi

2 Şubat 2024

     Suriye ve Lübnan’da yerleşik kadim bir halkın adı. Müslümanlığın Fatımi ve Alevi inançlarından ayrılarak oluşturulan bir inanç sistemine bağlanmaları nedeniyle bu adı sonradan almışlardır. Kimi kaynaklara göre bu inancın yayıcısı Anūştegin/Niştegin al-Darazî’nin adından kaynaklandığı sanılmaktadır. Darazi adı onun terzi (<derzî) olduğuna veya inancı yaymak için dersler (dürûs) verdiğine ilişkindir. Bir başka görüşe göre İran asıllı Muhammed bin İsmail ed-Darazî’nin M.1017/1018’de inancını yaymaya başladığından Dürzi adı kullanılmıştır. Bu halka mensup olan ve önde gelen ailelerden Canpulatoğulları Osmanlı devletiyle egemenlik mücadelesi içinde olduklarından Durzî (>Dürzi) adı zamanla Osmanlılar tarafından dürzi veya dürzü şekliyle küçümseme sözcüğü olarak da kullanılmıştır.