Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Duvak

6 Haziran 2023

     Gelinin başına örtülen tülden örtü. Orta Çağ Türkçesindeki tuğ (=herhangi bir nesnenin kapağı) sözcüğüne -(a)k küçültme eki getirilerek türetilmiştir. Bu şekildeki tuğak biçimi zamanla duğak ve duvak olarak telaffuz edilmiştir. Anadolu’da halk arasında tandır, küp veya çömlek gibi şeylerin kapağına duvak veya duğak deniliyor. Azericede duvag olarak biliniyor. Kırgızca tubak (=kapak), Kazakça tumak (=kış başlığı), Uygurca tuvak (=kapak), Özbekçe tuvok (=kapak). Bir kısım dillere de intikal etmiştir. Arapça duvāġ, Makedonca dovak, Sırpça dúvak, Arnavutça duvàk, Bulgarca duvák sözcükleri ‘gelin örtüsü’ karşılığındadır.