Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Duvar

18 Ekim 2021

     Bir yapıyı dışa karşı koruyan ve iç bölümlerini ayıran dikey düzlem. Farsça dîvār sözünden. Eski Farsça dēgha (=kerpiç) ile vāra (=korunak) sözlerinden oluşan dēghavāra kelimesine dayanmaktadır. Pehlevice dēwār (=duvar) şekliyle biliniyordu. Eski Yunanca teikhos (=duvar) sözü de aynı kökenle bağlantılı olabilir. Kürtçe dîwar, Özbekçe devàr, Türkmence dîvār, Kırgızca dubal, Azerice divar şeklinde dile getirilmektedir. Kürtçe dîwar sözündeki war son eki ‘sığınak, korunak, mesken’ karşılığındadır. Urduca divar, Peştuca dival, Tacikçe devor.