Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ebcet

4 Şubat 2023

     Arap alfabesinin sırasını kolaylıkla hatırlamak için her harfi bir rakamı karşılayacak şekilde düzenlenmiş olan anlamsız sekiz kelimenin ilkidir. Bu düzenleme İbrani ve Arami dillerindekiyle aynıdır. Ebcet’in başlangıcı Fenike alfabesidir. Aslı ebced’dir. Fenike alfabesinin aleph, beth, gimel, daleth; İbrani alfabesinin alef, bet, gimmel ve dalet; Arami alfabesinin aleph, beth, gimmel ve daleth harflerini ifade etmektedir. Yunan alfabesindeki ilk harfler olan alfa, beta, gamma ve delta aynı kökenden kaynaklanmıştır. Ebcet sistemi Nebatiler aracılığıyla Araplara intikal etmiştir. Ebcet sistemine göre bir kısım tarihsel olaylar bu olayları belirten yılın rakamları harflerden olan tarih düşürme sanatıdır. Ebcet adının aslı ebced olarak biliniyor. Arami alfabesinin aleph, beth, gmel (Araplarca g, c’ye dönüştürülerek telaffuz edilmiştir) ve daleth harfleriyle bağlantılıdır.