Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ebe

10 Eylül 2021

     Doğum yaptıran kadın. Halk ağzında büyükanne, nine. Kaşgarlı’nın sözlüğünde aba (=ana, baba) sözü yer almaktadır. Aynı kaynağa göre Karluk Türkmenlerince apa (=ana) sözü kullanılıyor. Ebe kelimesinin belirtilen sözlerden dönüştüğü kanısındayım. Bir evde doğuma yardımcı olanın anne veya büyükanne olması nedeniyle ebe sözü ‘doğum yaptıran kadın’ için de ifade edilmiştir. Kırgızca apa ‘anne’ demektir. Kazakça apa, Tatarca ve Başkırtça ebi ‘büyükanne’ karşılığındadır. Kıpçakça ebe (=anne, nine, ebe), ebçi (=eş, hanım) ve ebem kuşağı (=gök kuşağı) sözleriyle Orta Çağ Uygurcasında äbçi (=eş, hanım, kadın) sözleri de biliniyordu.