Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecel

1 Temmuz 2021

     Her canlı için takdir edilmiş olduğuna inanılan ölüm zamanı. Arapça ecel (=ömrün sonu) kelimesinden aktarılmıştır. Arapça ecel’in çoğulu ācāl (=vadeler) sözüdür. Farsça, Kürtçe, Azerice, Özbekçe, Tatarca ve Uygurca ecel, Türkmence ve Kırgızca acal, Kazakça ajal ve Başkırtça ejel şekli telaffuz ediliyor. Ecel meleği ‘Azrail’dir. Ecel terleri dökmek ‘aşırı korkudan ne yapacağını şaşırmak’, ecel şerbetini içmek ‘ölmek’, eceli gelmek ‘ölüm zamanının gelip çatması’ eceline susamak ‘kendini ölüm tehlikesine atmak’, eceliyle ölmek ‘vadesi gelince ölmek’, ecelle pençeleşmek ‘ölümle hayat arasında gelip gitmek’tir. “Ecel fermanı boynuma takıldı / Gerek asa gerek vuralar beni” (Pir Sultan Abdal).