Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ecinni

1 Temmuz 2021

     Cin, peri. Arapça ecinni (=cin, cin taifesinden biri) sözünden gelmektedir. Bu söz Arapça cinnî (=cine mensup, ecinli, bir cin) kelimesiyle bağlantılıdır. Kök sözcük Arapça cinn’dir. ‘Gözle görülmeyen bir yaratık; mecazen çok zeki ve anlayışlı kimse’ye cinn denilmiş. Arapçadan Osmanlıca aracılığıyla Türkçeye intikal ederek cin şeklinde yerleşmiş. Türkçede cin gibi sözü ‘çok zeki ve algılayıcı’ demektir. Cin çarpmışa dönmek ‘neye uğradığını bilemeyecek duruma düşmek’, cin cin bakmak ‘kurnazca bakmak, uykusuz gözlerle bakmak’, cin çalığı ‘çarpık ya da dış görünüşü çirkin olan insanlar için ifade edilir, cin çarpmak, inanışa göre ‘cinlerin hışmına uğramak’, cin kesilmek ‘son derece kızmak’ ve cinleri başına toplanmak ‘aşırı öfkelenmek’tir.