Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ecir

4 Aralık 2023

     Bir işe karşılık verilen ücret, mükâfat; sevap. Arapça ecr (=ücret, mükâfat) sözcüğünden. Bu sözcük Aramice agar (=mükâfat) sözcüğüyle bağlantılıdır. Akadca igrum (=ücret, vergi) sözcüğüne dayanmaktadır. Akadca agāru (=işe almak, kiralamak; kira) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Denizli’nin Acıpayam ilçesi dolaylarında ecir sözcüğü ‘kısmet, pay’ karşılığındadır. Osmanlılarda ücretle tutulmuş kimseye ecirli denilmiştir. Farsça ecrlu sözcüğü ‘paralı asker’i ifade ediyor. Bir zamanlar ücretle çalıştırılan ırgatlar ecir sözcüğüyle dile getirilmiştir.