Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecnebi

1 Temmuz 2021

     Yabancı; akraba veya tanıdık olmayan; bir ülkeye başka ülkelerden gelmiş olan, başka devletin uyruğu. Arapça ecnebî şeklinden kaynaklanmıştır. Arapça ecneb (=yabancı, garip; sert başlı at) sözünden türetilmiştir. Araplar şehirli değil de ‘taşralı’ olanlara da ecnebî diyordu. Şehirliler kendilerinden olmayan kırsal kesimden gelenlere de ecnebi demiş. Düvel-i ecnebiyye ‘yabancı devletler’dir. Ecnebî kelimesinin müennes şekli ecnebiyye’dir.