Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ecnebi

1 Temmuz 2021

     Yabancı; akraba veya tanıdık olmayan; bir ülkeye başka ülkelerden gelmiş olan, başka devletin uyruğu. Arapça ecnebî şeklinden kaynaklanmıştır. Arapça ecneb (=yabancı, garip; sert başlı at) sözünden türetilmiştir. Arapça cenb (=yan, kenar, taraf) sözcüğüne dayanmaktadır. Araplar şehirli değil de ‘taşralı’ olanlara da ecnebî diyordu. Şehirliler kendilerinden olmayan kırsal kesimden gelenlere de ecnebi demiş. Düvel-i ecnebiyye ‘yabancı devletler’dir. Ecnebî kelimesinin müennes şekli ecnebiyye’dir. Kürtçe ecnewi, Azerice äcnäbi, Uygurca äcnibi, Özbekçe äcnäbiy.