Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eczahane

1 Temmuz 2021

     İlaç yapılan ve satılan yer. Arapça eczā (=parçalar, kısımlar) ve Farsça ḫāne (=ev, mesken) sözcüklerinden oluşmuş.  Bir başka ifadeyle eczahane ‘ilaç evi’ demektir. Halk arasında yaygın olarak eczane şekliyle telaffuz ediliyor. Arapça ecza sözcüğü aynı dilde cuz (=kısım, parça, bölük) kelimesinin çoğul şeklidir. Türkçede Ecza çantası, ecza dolabı, ecza kutusu, eczalı pamuk gibi sözler kullanılmaktadır. Kürtçe eczaḥane ve Azerice eczaḥana şekliyle ifade edilmektedir.