Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Eczahane

1 Temmuz 2021

     İlaç yapılan ve satılan yer. Arapça eczā (=parçalar, kısımlar) ve Farsça ḫāne (=ev, mesken) sözcüklerinden oluşmuş.  Bir başka ifadeyle eczahane ‘ilaç evi’ demektir. Halk arasında yaygın olarak eczane şekliyle telaffuz ediliyor. Arapça ecza sözcüğü aynı dilde cuz (=kısım, parça, bölük) kelimesinin çoğul şeklidir. Türkçede Ecza çantası, ecza dolabı, ecza kutusu, eczalı pamuk gibi sözler kullanılmaktadır. Kürtçe eczaḥane ve Azerice eczaḥana şekliyle ifade edilmektedir.