Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Edebiyat

12 Kasım 2022

     Olay, duygu, düşünce ve hayallerin yazı veya sözle ifade ediliş sanatı. Aynı karşılıktaki Arapça edebiyyāt sözünden. Bu sözün Sumerce é-dub-ba (=tablet evi) sözüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Farsça odèba (=edipler, yazarlar) sözcüğü biliniyor. ‘Okul’ karşılığındaki Farsça dèb-estan ve Kürtçe dıbistan sözleri Sumerce dub (=tablet) sözcüğüne dayanmış olmalıdır. Arapça ādāb (=edepler, terbiyeler) kelimesinin de aynı kökenden kaynaklandığını sanıyorum.