Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ege

21 Temmuz 2021

     Ege adının Eski Yunanca aigialós (=deniz kıyısı, kıyı, sahil) sözüyle bağlantısı göz ardı edilmemelidir. ‘Kıyı’ veya ‘sahil’ karşılığında Yeni Yunancada hem gialós hem de aigialós sözleri kullanılıyor. Rumcada giáli şekli görülüyor. Eski Yunanca aigialós kelimesinin aigia kısmından Ege adının türetilmiş olduğu kanısındayım. Yunanca Ege adına Çince han sözü de eklenerek Egehan şahıs adı olarak kullanılmaktadır. Eski Hellen boyları ‘su’ karşılığında ogen, agen, aagen sözlerini kullanmışlar. Bu açıdan ogeanus (=büyük deniz) sözü Okeanós’a yol açmıştır. Latince aqua (=su) kelimesi de aynı kökten kaynaklanmıştır. Kürtçede ‘sıvı ağırlık ölçüsü’  karşılığında aqi sözcüğü telaffuz ediliyor. Bu söz de tarihsel açıdan aynı kökene istinat etmiş olmalıdır. Ayrıntılar için bkz. “Ege” Adının Kökenine Dair.