Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Egehan

8 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. Eski Yunanca aigialós (>ege) ve Eski Çince ḥán (>han) sözlerinden oluştuğu görüşündeyim. Yeni Çincede ḥao ‘hanedan’, kè hán ise ‘kağan’ demektir. O halde Egehan adında Ege Yunanca, han Çinceden kaynaklanıyor.