Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer

29 Kasım 2020

     Şart edatıdır. Şayet karşılığındadır. O nedenle şartlı cümlelerin başına getirilir. Farsça ve Kürtçe eger sözünden alınmıştır. Orta İran Dillerinden Pehlevice ve Partça agar (=eğer) kelimesiyle bağlantılıdır. Eski Farsça hakaram (=bir zamanlar, bir defa, bir kere, bir kez) sözüne dayanmaktadır. Farsçada eger kelimesi egerçi ve ger şekilleriyle de kullanılmaktadır.  Farsça egerçi (=olsa da, her ne kadar, ise de) sözü, Türkçede gerçi şekline dönüşmüştür. Kürtçede eger sözü ger ve heke biçimleriyle de ifade ediliyor. Aynı karşılıkta, Tacikçe, Urduca ve Pencapça agar kelimesi kullanılıyor. Hintçede, Sanskritçeden gelen yadi (=eğer) sözünün yanı sıra İranî Dillerden alınan agar kelimesi de telaffuz ediliyor. Macarlar ‘eğer’ karşılığında ha diyorlar. Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” adlı edebî eserinde Farsçadan alınma eger sözü de yer alıyor. Eğer sözü Türkçeye yakın dillere de intikal etmiştir. “Eğer bizi sual eden olursa/ Boynu bükük benzi soluk yar söyle” (Hacı Taşan).