Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Egzama

30 Nisan 2023

     Kızarıklık, kaşınma ve sulanma sonucu oluşan bulaşıcı olmayan uzun süreli cilt hastalığı. Fransızca eczéma (egzema: ‘bir tür cilt hastalığı, mayasıl) sözünden. Yunanca ékzama (=bir tür cilt hastalığı) sözünden Fransızcaya aktarılmıştır. Eski Yunanca ékzéō (=köpürmek, kızışmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı dildeki zéō (=köpürmek, kaynamak) yüklemine dayanmaktadır. Eski Yunancadaki ékzéō sözündeki ek- ön eki ‘dışa yönelme’ belirten bir ön ektir ve Latincede ex şekliyle yer etmiştir. Yunanca ekzein (=kaynamak, taşmak) ve zein (=kaynatmak) sözleri de aynı köktendir. İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce eczema, Almanca Ekzem, Romence eczemă, Rusça ekzema, İsveççe ve Norveççe eksem, Hollandaca eczeem.