Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ehil

27 Kasım 2020

     Topluluk, cemaat. Bir işi yapan veya o işte yeterli olan. Aynı karşılıktaki İbranice ohel sözünden kaynaklanıyor. Arapçada ahl sözü ehl şekliyle telaffuz edilmiş. Bu kelime en evvelde ‘aynı çadırda oturanlar’ demekti. Arapça ahl/ehl sözünün çoğulu ahālî’dir, ‘halk’ karşılığındadır. Ehl sözü bir kentin veya ülkenin adıyla birlikte anılınca orada oturanları belirtmektedir. İslam coğrafyasında kullanılan Ehl-i beyt (=ev halkı) sözü peygamberin kızı Fatıma, damadı ve amcasının oğlu Ali ve onların çocuklarını belirtmektedir. Arapça ehlî (=evcil), ehl-i keyf (=keyfine düşkün olan), Ehl-i vuḳūf (=bilirkişi), ehl-i ḥaḳіḳat (=doğruyu söyleyenler), ehlîyyet (=bir işi yapabilme yeterliliği), ehl-i kitāb (=kitap sahibi olanlar), ehl-i ḳalem (=yazarlar, kalemini iyi kullananlar) gibi birçok söz kullanılmaktadır. Bunlarla birlikte, Türkçede ehliyet, ehlileşmek sözleri de ifade ediliyor.