Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ehlî

6 Haziran 2022

    Evcil, alışık. Arapça ehl (=sahip, bir yerde oturan, becerikli) sözcüğüne aynı dilde nispet eki olan son eki getirilerek türetilmiştir. Ehl-i kalem (=kalem sahibi, yazı işiyle uğraşan), ehl-i Rum (=Osmanlılar), ehl-i servet (=zengin, servet sahibi) gibi. Bkz. Ehil