Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ejderha

28 Mart 2022

     Korkunç şekilde tasarlanan masal kahramanı, büyük yılan. Farsça ejder (=büyük yılan, ürkütücü hayali varlık) ve Farsça çoğul şeklini veren -ha son ekinden türetilmiştir. Farsça ejderha (=büyük yılanlar) sözü Türkçede tekil olarak kullanılmıştır. Kürtçe ejderḥa, Azerice äjdaha, Kazakça, Tatarca ve Başkırtça ajdaha, Uygurca äjdaha, Kırgızca acıdār, Özbekçe äcdähà, Türkmence ajdarhā.