Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekalliyet

11 Temmuz 2020

     Azınlık. Arapça aqalliyet (=azınlık) kelimesinden Osmanlıcaya aktarılmıştır. Arapçadaki aqalliyet kelimesi Akadca ekalu (=büyük ev, malikâne, saray) sözünden alınmadır. Akadca ekalu ise Sumerce e-gal (=büyük ev, saray) sözünden kaynaklanmıştır. Sumerce e– (=ev) ve gal (=büyük) sözlerinden oluşmuştur. Aslında, burada söz konusu edilen ‘sarayda yaşayan bir avuç egemen mutlu azınlık’ iken sonraları genel olarak ‘azınlık’ karşılığında dile getirilmiştir. Ekalliyet sözü, aynı zamanda farklı din ve inanç sahibi kesimleri ifade etmektedir.