Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ekarte

4 Nisan 2022

     Saf dışı etmek. Fransızca écarté (ekarte: ‘sapa, ücra; açılmış, ayrılmış’) sözünden alıntıdır. Fransızca écart (=aralık, mesafe, süre; sapa yer) sözcüğüyle aynı köktendir. Fransızca écarter (=ayırmak, aralamak; uzaklaştırmak, yoldan çıkarmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince excarnificāre (=doğramak, yırtarak parçalara ayırmak) yüklemiyle ilişkilidir. Latince charta (=papirüs yaprağı, kâğıt) sözcüğüne dayanmaktadır. İtalyanca scarto (=eleme) ve scartare (=elemek) sözleri biliniyor. Portekizce descartato ‘atmak’ karşılığındadır.