Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ekoloji

14 Nisan 2021

     Tüm canlıları yaşadıkları çevreyle ve birbirleriyle olan ilişkileri açısından inceleyen bilim dalı, çevre bilimi. Fransızca écologie sözünden aktarmadır. İngilizcede ecology diye biliniyor. Eski Yunanca oikion (=ev, muhit, yaşanılan çevre, yuva, yurt) ve logos (=bilgi) sözcüklerine dayanmaktadır. Oikologia, ‘yaşanılan çevre bilgisi’ni ifade etmektedir. Eski Yunanca logia (=bilim) sözü Fransızcada logie ve İngilizcede logy şekline büründü. Bu son sözler Eski Yunanca légo (=ifade etmek, konuşmak, söylemek, bilgi vermek) ile bağlantılıdır. Yunanca legein (=ifade etmek) sözü de aynı köktendir. 1873 yılında oecology, ‘canlıların çevrel ilişkilerini inceleyen bir bilgi alanı’ idi. Alman zoolog Ernst Haeckel, aynı karşılıkta Ökologie terimini kullandı. 1960’lı yıllardan bu yana ekoloji, üzerine en çok açıklamalar yapılan bilim dalları arasında yer almaktadır.

      Almanca Ökologie, İtalyanca, İspanyolca, Katalanca, Portekizce ecologia, Rusça, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça ekologiya, Norveççe ve Danca økologi, İsveççe ekologi, Macarca ökológiaErmenice ve Gürcüce ekologia, Flemenkçe ecologie vd.