Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ekstre

15 Nisan 2021

     Hesap özeti, çıktı, kopya, suret: Hesap özeti ekstresi; Öz, özüt, özet, hülasa: Üzüm ekstresi. Fransızca extrait (ekstre) sözünden alınmıştır. Fransızca extrait, ‘bir eser ya da belgeden alınmış bölüm; öz, özüt, özet; suret, kopya’ karşılığındadır. Fransızca extraire (=çıkarmak, çekip çıkarmak, özetlemek) fiiliyle bağlantılıdır. Fransızca extrait (ekstre) sözünün Latinceden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Latince trahere (=çekip çıkarmak, koparmak, çekmek, kapıp götürmek, büzmek, sürüklemek) yükleminden gelmektedir. Latince bu yüklem trahōere şekliyle de dile getirilmiştir. Latince trāicere (=karşıya fırlatmak, nakletmek, geçirmek, devretmek, geçmek) sözüyle aynı köktendir. Latince trahere fiiliyle ex (=-den dışarı, -den, -dan) ön ekinden oluşmuştur. İngilizce ve Flemenkçe extract, Almanca Extrakt, İtalyanca esratto, İspanyolca extraer, Portekizce extrair, Katalanca extracte.