Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ekümenik

30 Nisan 2023

     Evrensel. Fransızca oecuménique (ökümenik: ‘Evrensel, tüm Hıristiyan kiliselerini birleştirmeyi amaçlayan’) sözünden. İstanbul Patrikhanesi Osmanlılar döneminde ekümenik statüsüyle biliniyordu. Bu görüşe aynı dilde oecuménisme denilmektedir. Latince oecumenicus (=evrensel) sözü aracılığıyla aynı karşılıktaki Yunanca oikoumenikos sözüne dayanmaktadır. Bu söz Eski Yunanca oikima (=ev, mesken, konut, yerleşim yeri) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Eski Yunanca oikos (=ev, mesken, yerleşim yeri) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aynı dildeki oikéō (=oturmak, ikamet etmek, yönetmek) yüklemiyle aynı köktendir. Yunanca oikein (=yaşamak) ve Kilise Yunancasında ‘Roma Dünyası’ ve ‘Hıristiyan’ karşılığında oikoumenos denilmiştir. İngilizce ecumenical, Almanca ökumenisch, İtalyanca ecumenico, İspanyolca ecuménico, Portekizce ecumênico, Romence ecumenic, İsveççe ekumenisk, Norveççe økumenisk, Hollandaca oecumenisch.