Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela

23 Şubat 2020

        Açık kestane rengindeki gözlere ela denilmektedir. Orta Çağ Türkçesinde ala (=ala, alaca) sözünden kalmadır. O çağda, yüzleri alaca şekle dönüştüğünden cüzamlılar için de ala denilmiş. Oysa, çağımızda Türkçede ‘açık kahverengi gözler’ karşılığında ela denilmektedir. Türkçede Ela, bayan adı olarak da tercih ediliyor. Azerice ve Tatarca ala, Türkmence äla sözleri ela karşılığındadır. Kaşgarlı Mahmud da sözlüğünde ala sözüne yukarıda işaret ettiğim karşılıkta değinmiştir. Farsça ve Kürtçede de açık kahverengi gözler için ela sözü telaffuz edilmektedir. Türk Halk müziğinde ela gözler üzerine terennüm edilen nağmeler bir haylicedir. Ela adını telaffuz ederken şapkalı ‘â’ harfi varmış gibi seslenmek gerekmektedir. Aksi takdirde, ismin telaffuz estetiğine aykırı davranılmış olur.