Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ela

1 Temmuz 2021

     Gözde sarıya çalan kestane rengi. Orta Çağda Türkçede ala (=alaca) sözcüğüyle bağlantılıdır. Türkçeye Moğolca alag (=alaca, çok renkli, karışık renkli) sözünden aktarılmıştır. Ala kelimesi zamanla ela şeklinde dile getirilmiştir. Moğolca alag bulag (=alaca bulaca) sözü Türkçede allak bullak şekline dönüşmüştür. “Ala gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim geldi” (Karacaoğlan). Azerice ve Tatarca ala, Türkmence ela şekliyle biliniyor. Moğolca alag şeklinin aslı Eski İranî Dillerdeki al (=kızıl, kırmızı) sözü olabilir. Isparta’nın Yalvaç ilçesi dolaylarında ala karşılığında ‘kırmızı ile kahverengi arasında bir renk’ deniliyor. Türk Halk müziğinde ela gözler üzerine terennüm edilen nağmeler bir haylicedir. Ela kadın şahıs adlarındandır. Ela adını telaffuz ederken şapkalı ‘â’ harfi varmış gibi seslenmek gerekmektedir. Aksi takdirde, ismin telaffuz estetiğine aykırı davranılmış olur.  Bkz. Al.