Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbette

13 Aralık 2020

     Şüphesiz, tabiî ki, her hâlde, kesinlikle, mutlaka, behemehâl, muhakkak, elbet. Arapça al-battan (=kesinlikle, mutlaka, şüphesiz) sözünden Türkçeye geçmiş. Arapça al-battan sözü yine Arapça olan batta (=kesin), battan (=kesinlikle), bâtik (=keskin), bâtır (=keskin [kılıç]), bâtire (=keskin kılıç) kelimeleriyle ilişkilidir. Anadolu’da birçok yörede yaygın olarak elbet veya helbet şekliyle telaffuz edilmektedir. Kürtçede de elbet ve daha çok helbet şekilleriyle ifade ediliyor. Farsça elbette, Tacikçe albatta, Özbekçe älbättä, Uygurca älvättä sözleri ‘muhakkak’ karşılığındadır. Orta Çağda Türkçede yer eden bat (=batmak) sözünün Arapça ‘keskinlik’ ifade eden bat– ön sesli kelimelerle bağlantılı olması olasıdır. Bu olasılıkla birlikte, Türkçedeki batır (=keskin bir nesnenin saplatılması) sözünün de aynı Arapça kökenden kaynaklanmış olduğu söylenebilir.