Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Elif

6 Mayıs 2023

     Kadın adlarındandır. Arap alfabesindeki a harfini temsil etmektedir. A harfi karşılığında Arapçada yukarıya doğru dik bir çizgi şekli kullanıldığından Elif adı uzun boyluluğu vurgulamış olmalıdır. Bu harfin kökeni Fenikelilere dek varmaktadır. Fenikece aleph (=öküz) sözcüğü bu hayvanın yukarıya doğru uzanan boynuzlarına işaret etmiştir. Fenikecedeki a harfi bugünkü k harfine benzemektedir. Öküzün dik boynuzlarını ifade etmektedir. Yunancada A (alfa) şeklinde devam etmiştir. Arapçada ulfet (=alışma, kaynaşma, uyum sağlama) sözünden türetilen aynı dildeki elîf (=alışmış, alışkın, uyumlu) sözcüğüyle karıştırılmamalıdır. Söz konusu olan Arapçadaki elif adıdır. Bu adın Arapça ālef (=hayvan yemi) sözcüğüyle aynı kökten olduğu söylenebilir. Arapça elf (=alfabenin ilk harfi) sözcüğünün çoğul şekli ālāf’tır. Arapça ālāf şekli elif şekline dönüşmüş gibidir. Bkz. Alfabe