Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Elma

19 Aralık 2021

     İki-çenekliler sınıfının gülgiller familyasından çiçekleri açık pempe açan verimli ve dayanıklı bir ağaç. Kaşgarlı’nın sözlüğünde almıla kelimesiyle belirtilmiştir. Kaşgarlı Oğuzların bu meyveye alma dediklerini de aktarmaktadır. Moğolca alim-a/alim ‘elma’yı ifade etmektedir. Uygurca, Türkmence, Tatarca, Kazakça, Kırgızca, Başkırtça ve Azerice alma şekli Kıpçakçada da kullanılmıştır. Özbekçede àlmä deniliyor. Brockelmann almıla sözünün kökeninin belirsiz olduğunu öne sürmektedir. Alma’nın al sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. Al (=kırmızı) sözü İran Dillerinden Türkçeye intikal etmiştir. Bkz. Al.  Hasan Eren de elma kelimesinin kökeninin belirsiz olduğunu aktarıyor (TDES/133). Macarca alma (=elma) ve almafa (=elma ağacı) sözleri biliniyor. Macarca alma’nın Türkçeye yakın dillerden aktarılmış olması olasıdır. Munkácsi almıla’nın Hint-Avrupa Dillerinden kalma olduğunu savunmuştur. Eski Yunanca melon (=elma) ve Çağdaş Yunanca milon (=elma) kelimeleri telaffuz edilmiştir. Elma karşılığında İtalyanca mela, Latince malum ile bağlantılıdır. Bu örneklemeler de elma kelimesinin eski dillerin müşterek bir kökeninden kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir.