Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Emboli

30 Haziran 2023

     Damar tıkanıklığı. Fransızca embolie (=atardamar tıkanıklığı) sözünden. Eski Yunanca embolḗ (=istila, ele geçirme, saldırı) sözüne dayanmaktadır. Aynı dildeki embállō (=içine atmak, bir yere sokmak, içine yerleştirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu söz Eski Yunanca bállō (=püskürtmek, yakalamak, atmak, çarpmak) yüklemine Eski Yunancada içe yönelmeyi belirten -em ön ekiyle türetilmiştir. Bu ön ek zamanla Batı Dillerinde en- şekliyle de belirtilmiştir. İngilizce embolism (=damar tıkanıklığı) sözü aynı köktendir.