Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprime

9 Şubat 2022

     Basma kumaş. Fransızca imprimé (enprime: ‘basma; basılı, basılmış; basılı kitap ya da kâğıt’) sözünden. Fransızca imprimer (=basmak, yayımlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı dilde ve aynı kökten imprimeur ‘basımevi sahibi veya yönetmeni; basım evinde çalışan kimse’ karşılığındadır. Latince imprimere (=üzerine baskı yapmak, damga ya da mühür basmak) yükleminden kaynaklanıyor. Latince in (=içinde, içe yönelme) ön eki ve premere (=basmak, sıkıştırmak) yükleminden türetilmiştir. İngilizce imprint (=basmak, damgalamak) sözü de aynı köktendir.