Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Emrivaki

9 Şubat 2022

     Oldubitti, olupbitti. Arapça emr (=iş, olay) ile vāḳi’ (=vuku bulan, olan, olagelen) sözcüklerinden türetilen emr-i vāḳi’ (=beklenmedik emir) sözünden alıntıdır.