Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Enayi

26 Kasım 2020

     Avanak, aşırı bön, aptal, budala, kandırılması kolay olan kimse. Eski Yunanca anoia (=ahmaklık, aptallık, budalalık) sözüyle bağlantılı olan aynı dildeki anoi (=ahmak, budala) sözünden kalmadır. Eski Yunanca bu kelimelerin aynı dildeki onos (=eşek) sözüyle ilişkili olması mümkündür. Bununla birlikte, bu sözü kimileri Farsça anā’i (=salak, aptal) gibi bir kelimeye bağlıyorlarsa da böyle bir söz Farsça kökenli değildir. Böyle olduğu için bu kez de söz konusu Farsça olduğunu öne sürdükleri kelimeyi Arapça ene (=ben) sözcüğüne dayandırmaktadırlar. Oysa bencillik ve aptallık birbiriyle örtüşen sözler değildir.