Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Enayi

26 Kasım 2020

     Avanak, aşırı bön, aptal, budala, kandırılması kolay olan kimse. Eski Yunanca anoia (=ahmaklık, aptallık, budalalık) sözüyle bağlantılı olan Eski Yunanca anoi (=ahmak, budala) sözünden kalmadır.  Eski Yunanca bu kelimelerin Eski Yunanca onos (=eşek) sözüyle ilişkili olması mümkündür. Bununla birlikte, bu sözü kimileri Farsça anā’i (=salak, aptal) gibi bir kelimeye bağlıyorlarsa da böyle bir söz Farsça kökenli değildir. Böyle olduğu için bu kez de söz konusu Farsça diye öne sürdükleri kelimeyi Arapça ene (=ben) sözcüğüne dayandırmaktadırlar. Önceleri ben de Arapça ene (=ben) sözcüğüyle ilişkili sanıyordum. Oysa bencillik ve aptallık birbirine zıt şeylerdir. Üstelik Eski Yunancada mevcut olan bir sözdür. O halde enayi sözünü başka mecralarda aramak doğru olmasa gerektir.