Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ender

13 Mayıs 2021

    ENDER (I)  Çok seyrek, çok az bulunur, çok nadir. Arapça nedr (=nadir olmak) kökünden geliyor. Arapça nedret (=azlık, seyreklik) sözünden nadir (=seyrek, ender) türetilmiştir. Arapça nādir’in çoğulu nadirat veya nevādir (=seyrek bulunan şeyler) olarak biliniyor. Arapça andar şeklinden Osmanlıcada ender biçimini almış. Ender sözü Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda şahıs adları arasında görülüyor. 

    ENDER (II)  İç, içinde. Aynı karşılıktaki Farsça ender sözcüğünden.