Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Enderun

1 Mayıs 2024

     Bir şeyin iç tarafı, içyüzü; kalp, gönül; Osmanlı sarayında sultanın zamanının büyük kısmını geçirdiği harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç bölüm; Osmanlı sarayında devşirme ve ileri gelenlerin çocuklarının okutularak devlet görevlerine getirilmelerini sağlayan saray okulu. Farsça enderūn (=iç, dâhili) sözcüğünden. Farsça ender (=iç, içinde) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince internus (=iç, dâhili) sözcüğü de aynı köktendir. Latince inter (=bir şeyin içinde veya arasında) ve Kürtçe hundır (=iç, karın içi) sözcükleri de Farsça ender (=iç, içinde) sözcüğüyle aynı kökene dayalıdır.