Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Endokrin

28 Kasım 2023

     İç salgı. Fransızca endocrine (=salgısını kana veren salgı bezi, iç salgı bezi) sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca éndon (=iç, içine, içinde) ve ekkrinō (=ayırmak, seçmek, salgılamak) ya da krínō (=ayırmak, seçmek sözcüklerinden türetilmiştir. İngilizce endocrine, Almanca endokrin, İtalyanca, İspanyolca endocrino, Portekizce endócrino, Hollandaca endocrien, Romence endocrină, İsveççe ve Norveççe endokrin.