Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Engel

14 Ocak 2021

     Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, pürüz, mânia, handikap, ket, müşkül, mahzur, mâni. Farsça engel (=açı; ilik, düğme çukuru; yaramaz insan) sözünden aktarılmıştır. Sumerce an-gur (=derinlik, çukur, uçurum), Sanskritçe ankas (=engebe), Ermenice ankur (=engebe, mānia) kelimeleriyle bağlantılıdır. Ermenicede angelk sözü ‘engel’ karşılığındadır. Türkçeye yakın dillerden yalnızca Azericede ängäl sözü kullanılıyor. Bu durum da söz konusu kelimenin Kuzeybatı Aryen Dillerden alındığını desteklemektedir. Engel kelimesinin Türkçe en-yer  (çukur yer) veya enğ (=şiş, kabarcık, tümsek) sözcüklerinden geldiği yönündeki açıklamalar gerçekçi değildir. Bu sözlerin yer aldığı Türkçeye ilişkin eski metinler de bulunmuyor. Engel sözü ile engebe sözcükleri arasında bir tarihsel müştereklik bulunmaktadır.