Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Engerek

30 Mayıs 2021

     Çok zehirli küçük bir yılan türü. Genellikle taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan başı üç köşeli ve siyah renkli bir yılandır (vipera aspis). Eski Yunanca enḥelis (=yılan balığı) sözünden gelmektedir. Engerek yılanı çok iyi yüzen bir balıktır. O nedenle Eski Yunanlıların bu adı kullanmış oldukları kanısındayım. Enḥelis adının Antik Çağda Attika lehçesinde çoğul şekli enḥeleis idi. Eski Yunancada enḥeliopós ‘yılan gözlü’ demekti. Eski ve Yeni Yunancada enḥeo (=akıtmak, dökmek) yükleminden türetilmiş olabilir. Engerek yılanı saldırdığında hızlı bir şekilde zehirini akıtmaktadır.

   Eski Yunanca enḥelis ile bağlantılı olarak sonraları Latincede anguis (=yılan; Draco takımyıldızı) ve Anguilla (=yılan balığı) denildi. Ayrıca anguicomus (=yılan saçlı), anguifer (=yılan taşıyan), anguipès (=yılan ayaklı) ve anguimanus (=yılan elli) sözleri kullanıldı. Yılanı ifade eden Eski Yunancanın enḥ ön harfleri Latincede ang şekliyle yer etmiştir. Engerek adının Anadolu’da halk arasında benzer farklı şekillerde kullanılmış olması mümkündür. Çağdaş Yunancada ‘engerek yılanı’na oḥiá denilmektedir. Latince vipera, İngilizce viper, Almanca Viper, Ermenice viperg, Fransızca vipère ‘engerek’ karşılığındadır. Almanca Schlange ve Portekizce cobra ‘yılan’ demektir.